CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU
Ngày có hiệu lực: 11/10/2019
Chào mừng bạn đến với Infinity Blockchain Group!

Infinity Blockchain Group cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách riêng tư và bảo vệ dữ liệu này nêu ra cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này.

Tùy thuộc vào bản chất tương tác của bạn với chúng tôi, một số ví dụ về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm tên và địa chỉ email của bạn.

Cookies

Trang web của chúng tôi (cùng với nhiều website khác) thu thập dữ liệu cookie, là các tệp đặc biệt được thu thập bởi các máy chủ của chúng tôi nhận dạng bạn hoặc máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập trang web.

Trình duyệt của bạn bao gồm các hướng dẫn cho phép bạn thiết lập một số cài đặt nhất định trên máy tính để cảnh báo bạn trước khi cookie được lưu trữ, chặn tất cả cookie hoặc xóa cookie khỏi ổ cứng của bạn, nếu bạn muốn làm như vậy. Nếu bạn quyết định tắt cookie, bạn có thể không truy cập được vào một số khu vực trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt của bạn, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie như được mô tả ở trên.

Trang web của chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Việc sử dụng cookie là để cải thiện chức năng trang web và trải nghiệm của bạn khi sử dụng nó. Cookie phiên cho phép bạn điều hướng từ trang này sang trang khác trong trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin nào bạn nhập để được ghi nhớ. Những cookie này không ghi dữ liệu vĩnh viễn và không được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Do đó, khi bạn đóng trình duyệt, máy tính của bạn sẽ xóa cookie.

Mặt khác, cookie liên tục cho phép trang web của chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi trong tương lai. Cookie liên tục hết hạn sau một khoảng thời gian đã đặt.

Cookies được sử dụng theo những cách sau trên trang web của chúng tôi:

Biểu mẫu liên hệ - Chúng tôi sử dụng cookie phiên trong các biểu mẫu liên hệ của chúng tôi để cho phép bạn liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.

Hệ thống quản lý nội dung - Chúng tôi sử dụng cookie liên tục và cookie phiên trong hệ thống quản lý nội dung của mình để cho phép trang web hoạt động hiệu quả và ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của bạn.

Google Analytics - Chúng tôi sử dụng Google Analytics để cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tổng hợp số liệu thống kê và để giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Google sử dụng cookie như một phần của quy trình này để thu thập thông tin ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi họ đã đến trang web từ đó, các trang họ truy cập và thời gian họ dành cho trang web.

Hệ thống ứng dụng trực tuyến - Chúng tôi sử dụng cookie phiên trên hệ thống ứng dụng trực tuyến của mình để hỗ trợ điều hướng xung quanh trang web.

Thông tin đăng nhập
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động ghi lại lịch sử đăng nhập mà trình duyệt của bạn gửi. Các lịch sử này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ giao thức internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng trình duyệt của bạn.
Thông tin được thu thập

Trang web này không tự động thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng bạn khi bạn duyệt trang web. Bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi nhận được phải đến từ bạn, ví dụ như khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc gửi một biểu mẫu điện tử trong một phần bảo mật của trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích chưa được thông báo cho bạn (trừ khi được pháp luật cho phép hoặc cấp phép).

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau:

 • Mối quan hệ kinh doanh: quản lý và điều hành mối quan hệ của chúng tôi với bạn, công ty hoặc tổ chức của bạn bao gồm lưu giữ hồ sơ về các liên hệ kinh doanh, dịch vụ và thanh toán để chúng tôi có thể tùy chỉnh việc cung cấp cho bạn, phát triển mối quan hệ của chúng tôi và nhắm mục tiêu các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi;
 • Liên lạc: gửi email, bản tin và tin nhắn khác để thông báo cho bạn về sự phát triển, hiểu biết về thị trường và các dịch vụ của chúng tôi;
 • Giám sát trang web: để kiểm tra trang web và các dịch vụ công nghệ khác của chúng tôi đang được sử dụng phù hợp và để tối ưu hóa chức năng của chúng;
 • Bảo mật trực tuyến: bảo vệ tài sản thông tin và nền tảng công nghệ của chúng tôi khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và giám sát của phần mềm độc hại và các mối đe dọa bảo mật khác; và
 • Khác: bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin và bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác liên quan hoặc có kết nối đến các mục đích trên.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Trong đó việc tiết lộ đó là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do bạn yêu cầu; hoặc là
 • Cho các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty đối tác của chúng tôi; hoặc là
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và các tổ chức khác mà chúng tôi đã tham gia để thực hiện bất kỳ chức năng nào có liên quan đến các mục đích nêu trên.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ nếu chúng tôi bị pháp luật ép buộc. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai khác có quyền theo thông tin đó theo luật Singapore miễn là họ có thể chứng minh rằng họ có thẩm quyền để làm như vậy.

Rút lại sự đồng ý của bạn
 • Sự đồng ý mà bạn cung cấp cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại bằng văn bản. Bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản hoặc qua email cho chúng tôi.
 • Khi nhận được yêu cầu rút lại sự đồng ý bằng văn bản của bạn, chúng tôi có thể cần thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và tác động của nó đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn) để yêu cầu của bạn được xử lý và để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về hậu quả kèm theo, bao gồm mọi hậu quả pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm pháp lý của bạn đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Nếu bạn quyết định hủy bỏ sự đồng ý của bạn, vui lòng thông báo bằng cách gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản hoặc qua email cho chúng tôi.
 • Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi khi thu thập, sử dụng và tiết lộ mà không cần có sự đồng ý cho phép hoặc yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.
Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
 • Nếu bạn muốn tạo (a) Yêu cầu truy cập để truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc (b) Yêu cầu chỉnh sửa để sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi giữ về bạn, bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email cho chúng tôi.
 • Xin lưu ý rằng một khoản phí hợp lý có thể được tính cho một yêu cầu truy cập. Nếu vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Nói chung, phản hồi của chúng tôi sẽ trong vòng bảy (7) ngày làm việc. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng tôi có thể trả lời yêu cầu cho bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn về lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo luật).
Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc rủi ro tương tự, chúng tôi đã giới thiệu các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như bảo vệ chống vi-rút cập nhật, mã hóa, sử dụng bộ lọc riêng tư và tiết lộ dữ liệu cá nhân chỉ trong nội bộ hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi chỉ trên cơ sở cần biết.
 • Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bảo mật thông tin của bạn cũng như liên tục xem xét và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.
Độ chính xác của dữ liệu cá nhân
 • Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp. Để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email.
Lưu giữ dữ liệu cá nhân
 • Chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần phải hoàn thành mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật pháp hiện hành.
 • Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi có lý do cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân và không cần thiết hơn cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.
Chuyển dữ liệu cá nhân bên ngoài Singapore
 • Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi có thể yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Singapore vì Infinity Blockchain Group cũng hoạt động ở các khu vực pháp lý khác.
Hiệu lực của thông báo và thay đổi thông báo
 • Chính sách này được áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác áp dụng liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem có bất kỳ sửa đổi nào như vậy đã xảy ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà chính sách này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thể hiện sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
 • Đôi khi, trang web của chúng tôi và các thông tin liên lạc khác có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua các trang web này không phải tuân theo thông báo về quyền riêng tư này và việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi các trang web đó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
 • Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào khác, xin lưu ý rằng các trang web này có thông báo về quyền riêng tư của riêng họ, điều này sẽ cho biết cách thu thập và xử lý thông tin của bạn khi truy cập các trang web đó.
Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc sự phản đối nào đối với Chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thư điện tử hoặc gửi thư trực tiếp theo thông tin:

Công ty Infinity Blockchain Holdings Pte. Ltd.
Số 80 đường Robinson, #08-01, Singapore 068898
Người nhận: Infinity Blockchain Legal

Địa chỉ email: [email protected]